// Ove Vik Invest // Investeringer // Kontakt
Ove Vik Invest AS er et privateid investeringsselskap med fokus på investering i aksjer, gründerprosjekter og verdipapirer. Selskapet ble stiftet i 2005 og er heleid av Ove Vik.

Vi tar del i prosjekter gjennom kapitalinnskudd samt ved å bidra med solid erfaring fra flere suksessrike gründerprosjekter. Gjennom et bredt nettverk av kontakter, partnere og leverandører i en rekke bransjer tilføyer vi verdi til prosjekter i oppstartsfasen.

Vår visjon: Verdiskaping gjennom aktivt eierskap
Design by adundas design